Πάνω Frame [668xX]
Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
1 x Η πολιτική οικονομία της άμυνας στην μεταπολεμική Ελλάδα (πανόδε
1 x Ελαφρές μεταλλικές κατασκευές - Θεωρία και εφαρμογές
1 x Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία, μέρος Β'
1 x Εισαγωγή Στην Επιχειρησιακή Έρευνα, 4η
1 x Ελαφρές μεταλλικές κατασκευές - Μέθοδοι υπολογισμού
1 x Στατιστίκη Φυσική & Θερμοδυναμική
1 x Ανεμοκινητήρες
1 x Εισαγωγή στην ειδική θεωρία της σχετικότητας (του Einstein)
1 x Διάγνωση βλαβών και συντήρηση περιστρεφόμενων μηχανών
1 x Μαθηματική Ανάλυση ΙΙΙ (Εφαρμοσμένα Μαθηματικά)
1 x Ατμοπαραγωγοί Ι - Γενικές αρχές
2 x Ηλεκτρονικά Ισχύος, 4η έκδοση 2021
1 x Μελέτη πλοίου - Μεθοδολογία προμελέτης, τεύχος 2
1 x Μαθηματικές μέθοδοι Φυσικής ΙΙΙ, Θεωρία Ομάδων, μ. Β'
1 x Έλεγχος συστημάτων κίνησης
1 x Αρχές μεταφοράς θερμότητας και μάζης τ. ΙΙ
1 x Ηλεκτροχημεία
1 x Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα, 3η
1 x Αρχαιογνωσία των μετάλλων
2 x Ηλεκτρονικά Ισχύος, 4η έκδοση 2021
1 x Η κοινωνιολογία της εξουσίας
1 x Επιτομή πολιτικής οικονομίας
1 x Ό,τι επέζησε απ'τη φωνή μας
1 x Εδαφικές ιδιότητες από επί τόπου δοκιμές
1 x Κλασσική Ηλεκτροδυναμική
1 x Λυμένες ασκήσεις στη μηχανική των ρευστών τ.ΙΙ
1 x Αυτοματισμός με προγραμματιζόμενους ελεγκτές
1 x Στατιστικά μοντέλα παλινδρόμησης
1 x Ανάλυση κυκλωμάτων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή
2 x Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά, 3η έκδοση
1 x Ατμοπαραγωγοί ΙΙ - Εμβάθυνση
1 x Οι οικονομικές κρίσεις, η θεωρία του Χάους και η μοίρα του καπιτ
1 x Γραμμική θεωρία ελαστικής ευστάθειας
1 x Εισαγωγή στις πιθανότητες
1 x Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα, 2η έκδοση
1 x Βούρλα - Τρούμπα: Μία περιήγηση στον χώρο του περιθωρίου και της
1 x Επιχειρησιακή Έρευνα - Θεωρία, αλγόριθμοι και εφαρμογές
1 x Θερμοδυναμική Ι
1 x Αριθμητικές μέθοδοι μερικών διαφορικών εξισώσεων
1 x Αρχές μεταφοράς θερμότητας και μάζης τ. Ι
1 x Νανοτεχνολογία και προηγμένα πολυμερικά υλικά
1 x Βασική φυσική, μέρος Α'
1 x Για λόγους τιμής
1 x Η πολιτική οικονομία της άμυνας στην μεταπολεμική Ελλάδα
1 x Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία, μέρος Α'
1 x Αριθμητική ανάλυση των διαφορικών εξισώσεων
1 x Ασκήσεις - Θέματα Ατμοπαραγωγών και Θερμικών Εγκαταστάσεων
1 x Εδαφομηχανική και σεισμική μηχανική
1 x Μηχανική επίπεδων ισοστατικών φορέων - Τυπολόγιο, μεθοδολογία
1 x Αριθμητική ανάλυση
2 x Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά, 3η έκδοση
1 x Αλληλεπιδράσεις ακτινοβολιών και ύλης - Ασκήσεις
1 x Μελέτη πλοίου - Μεθοδολογία προμελέτης, τόμος Α'
1 x Βιοϊατρική τεχνολογία και ειδικές νοσοκομειακές εγκαταστάσεις
1 x Αεροδυναμική - Αεριοδυναμική
1 x Κλασική Ηλεκτροδυναμική
1 x Η αεροδυναμική του υποηχητικού αεροσκάφους και η μηχανική της πτ
1 x Ηλεκτρονικά Ισχύος, 3η έκδοση
1 x Γεωμετρικός σχεδιασμός των οδών
1 x Εισαγωγή Στην Επιχειρησιακή Έρευνα, 4η
2.648,08€