Πάνω Frame [668xX]
Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
1 x Στατιστίκη Φυσική & Θερμοδυναμική
1 x Λυμένες ασκήσεις στη μηχανική των ρευστών τ.ΙΙ
1 x Επιχειρησιακή Έρευνα - Θεωρία, αλγόριθμοι και εφαρμογές
1 x Εδαφικές ιδιότητες από επί τόπου δοκιμές
1 x Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά
1 x Εισαγωγή στην αριθμητική ανάλυση με βιβλιοθήκη προγραμμάτων και
1 x Έλεγχος συστημάτων κίνησης
1 x Μαθηματικές μέθοδοι Φυσικής ΙΙΙ, Θεωρία Ομάδων, μ. Β'
1 x Ηλεκτροχημεία
1 x Ατμοπαραγωγοί ΙΙ - Εμβάθυνση
1 x Ό,τι επέζησε απ'τη φωνή μας
1 x Ηλεκτρονικά Ισχύος, 3η έκδοση
1 x Εισαγωγή Στην Επιχειρησιακή Έρευνα, 4η
2 x Ό,τι επέζησε απ'τη φωνή μας
1 x Γραμμική θεωρία ελαστικής ευστάθειας
1 x Κλασσική Ηλεκτροδυναμική
1 x Εισαγωγή στην ειδική θεωρία της σχετικότητας (του Einstein)
1 x Θερμοδυναμική Ι
1 x Αρχές μεταφοράς θερμότητας και μάζης τ. Ι
1 x Αυτοματισμός με προγραμματιζόμενους ελεγκτές
1 x Ανάλυση κυκλωμάτων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή
1 x Αεροδυναμική - Αεριοδυναμική
1 x Στατιστικά μοντέλα παλινδρόμησης
1 x Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα, 3η
1 x Ασκήσεις - Θέματα Ατμοπαραγωγών και Θερμικών Εγκαταστάσεων
1 x Μελέτη πλοίου - Εγχειρίδιο μελέτης, τόμος Β'
932,16€