Πάνω Frame [668xX]
Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
1 x Διάγνωση βλαβών και συντήρηση περιστρεφόμενων μηχανών
1 x Μαθηματικές μέθοδοι Φυσικής ΙΙΙ, Θεωρία Ομάδων, μ. Β'
1 x Ηλεκτροχημεία
1 x Εισαγωγή στις πιθανότητες
1 x Ατμοπαραγωγοί Ι - Γενικές αρχές
1 x Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα, 2η έκδοση
1 x Γραμμική θεωρία ελαστικής ευστάθειας
1 x Ηλεκτρονικά Ισχύος, 3η έκδοση
1 x Αρχές μεταφοράς θερμότητας και μάζης τ. ΙΙ
1 x Βιοϊατρική τεχνολογία και ειδικές νοσοκομειακές εγκαταστάσεις
1 x Αριθμητικές μέθοδοι μερικών διαφορικών εξισώσεων
2 x Ό,τι επέζησε απ'τη φωνή μας
1 x Ηλεκτρονικά Ισχύος, 3η έκδοση
1 x Κλασσική Ηλεκτροδυναμική
2 x Επιχειρησιακή Έρευνα - Θεωρία, αλγόριθμοι και εφαρμογές
1 x Λυμένες ασκήσεις στη μηχανική των ρευστών τ.ΙΙ
1 x Αριθμητική ανάλυση των διαφορικών εξισώσεων
1 x Η πολιτική της εργασίας
1 x Στατιστικά μοντέλα παλινδρόμησης
1 x Ό,τι επέζησε απ'τη φωνή μας
1 x Αριθμητική ανάλυση
1 x Ατμοπαραγωγοί ΙΙ - Εμβάθυνση
1 x Εδαφομηχανική και σεισμική μηχανική
1 x Η πολιτική οικονομία της άμυνας στην μεταπολεμική Ελλάδα (πανόδε
1 x Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία, μέρος Β'
1 x Μελέτη πλοίου - Μεθοδολογία προμελέτης, τόμος Α'
1 x Αεροδυναμική - Αεριοδυναμική
1 x Η αεροδυναμική του υποηχητικού αεροσκάφους και η μηχανική της πτ
1 x Θερμοδυναμική Ι
1 x Νανοτεχνολογία και προηγμένα πολυμερικά υλικά
1 x Αρχές μεταφοράς θερμότητας και μάζης τ. Ι
1 x Βασική φυσική, μέρος Α'
1 x Γεωμετρικός σχεδιασμός των οδών
1 x Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά
1 x Μελέτη πλοίου - Εγχειρίδιο μελέτης, τόμος Β'
1 x Έλεγχος συστημάτων κίνησης
1 x Εισαγωγή στην αριθμητική ανάλυση με βιβλιοθήκη προγραμμάτων και
1 x Εισαγωγή Στην Επιχειρησιακή Έρευνα, 4η
1 x Η κοινωνιολογία της εξουσίας
1 x Γέφυρες μεγάλων ανοιγμάτων και ειδικοί τύποι
1 x Επιτομή πολιτικής οικονομίας
1 x Ναυτικές μηχανές (Γενικά - Κινητήρες DIESEL)
1 x Μηχανική επίπεδων ισοστατικών φορέων - Τυπολόγιο, μεθοδολογία
1 x Μελέτη πλοίου - Μεθοδολογία προμελέτης, τεύχος 1
1 x Εισαγωγή στο σχεδιασμό κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με τη
1 x Ασκήσεις - Θέματα Ατμοπαραγωγών και Θερμικών Εγκαταστάσεων
1 x Αλληλεπιδράσεις ακτινοβολιών και ύλης - Ασκήσεις
1 x Εισαγωγή Στην Επιχειρησιακή Έρευνα, 4η
1 x Μαθηματική Ανάλυση Ι
1 x Στοιχειώδης Θερμοδυναμική και Κινητική Θεωρία
1 x Κλασική Ηλεκτροδυναμική
1 x Ελαφρές μεταλλικές κατασκευές - Θεωρία και εφαρμογές
1.884,47€