Πάνω Frame [668xX]
Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
1 x Ηλεκτροχημεία
1 x Γεωμετρικός σχεδιασμός των οδών
1 x Γέφυρες μεγάλων ανοιγμάτων και ειδικοί τύποι
1 x Εισαγωγή στο σχεδιασμό κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με τη
1 x Ανεμοκινητήρες
1 x Διάγνωση βλαβών και συντήρηση περιστρεφόμενων μηχανών
1 x Ατμοπαραγωγοί Ι - Γενικές αρχές
1 x Ελαφρές μεταλλικές κατασκευές - Θεωρία και εφαρμογές
1 x Αρχές μεταφοράς θερμότητας και μάζης τ. ΙΙ
1 x Ελαφρές μεταλλικές κατασκευές - Μέθοδοι υπολογισμού
1 x Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία, μέρος Α'
1 x Λυμένες ασκήσεις στη μηχανική των ρευστών τ.ΙΙ
1 x Αρχαιογνωσία των μετάλλων
1 x Νανοτεχνολογία και προηγμένα πολυμερικά υλικά
1 x Εδαφικές ιδιότητες από επί τόπου δοκιμές
1 x Ατμοπαραγωγοί ΙΙ - Εμβάθυνση
1 x Στατιστίκη Φυσική & Θερμοδυναμική
1 x Στατιστίκη Φυσική & Θερμοδυναμική
1 x Θερμοδυναμική Ι
1 x Αρχές μεταφοράς θερμότητας και μάζης τ. Ι
1 x Γραμμική θεωρία ελαστικής ευστάθειας
1 x Διάβρωση και προστασία υλικών
1 x Ασκήσεις - Θέματα Ατμοπαραγωγών και Θερμικών Εγκαταστάσεων
688,14€ 
 

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 8 ΠΡΟΙΟΝΤΑ!

 
Αλληλεπιδράσεις ακτινοβολιών και ύλης - Ασκήσεις

Συγγραφέας: Λεωνίδου Δ.

Έτος έκδοσης: 1990

ISBN: 978-960-9400-53-4

Σελίδες: 192

Μέγεθος: 17 x 24

 


 

6,36€ 

Ελαφρές μεταλλικές κατασκευές - Θεωρία και εφαρμογές

Συγγραφείς: Μιχάλτσος Γ.

Έτος έκδοσης: 2009

ISBN: 978-960-9400-07-7

Σελίδες: 416

Μέγεθος: 17 x 24

33,92€ 

Ελαφρές μεταλλικές κατασκευές - Μέθοδοι υπολογισμού

Συγγραφείς: Μιχάλτσος Γ.

Έτος έκδοσης: 2008

ISBN: 978-960-7888-87-7

Σελίδες: 336

Μέγεθος: 17 x 24

31,80€ 

Εισαγωγή στην αριθμητική ανάλυση με βιβλιοθήκη προγραμμάτων και
  • Συγγραφείς: Μπακόπουλος Α., Χρυσοβέργης Ι.
  • Έτος έκδοσης: 1999
  • ISBN: 978-960-7346-34-3
  • Σελίδες: 368
  • Μέγεθος: 17x24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29,68€ 

Διάγνωση βλαβών και συντήρηση περιστρεφόμενων μηχανών

Στο βιβλίο παρουσιάζονται τα διάφορα είδη συντήρησης στρεπτών μηχανών και αναλύονται οι βλάβες των μηχανολογικών εξαρτημάτων ενώ ταυτοποιούνται οι συχνότητες αναμονής τους δηλαδή εντοπίζεται στο φάσμα η συχνότητα στην οποία αναμένεται να συμβεί η βλάβη κάθε στοιχείου, δεδομένου ότι η μηχανή υποτονθορύζει την κατάσταση λειτουργίας της λόγω φορτίου και φθορών.  Γίνεται διάγνωση βλαβών σχετικά με την αζυγοσταθμία, την κακή ευθυγράμμιση, την χαλαρότητα και λοιπές βλάβες των επί μέρους εξαρτημάτων μετάδοσης κίνησης όπως έδρανα κυλίσεως - ρουλεμάν, οδοντωτοί τροχοί, τροχαλίες, αντλίες, ανεμιστήρες, ηλεκτρικοί κινητήρες, σύνδεσμοι κλπ. Ακολουθεί η συμπτωματολογία βλαβών όπου σε κάθε βλάβη αναφέρονται τα συμπτώματά της και δίδονται εξηγήσεις για τον τρόπο αντιμετώπισής της από το τμήμα συντήρησης. Δίδονται τα διαγράμματα των βλαβών και συχνοτήτων τους όπως αυτά χρησιμοποιούνται στη διεθνή βιβλιογραφία και στην τρέχουσα πρακτική εκπαίδευσης των τεχνικών.

Συγγραφέας: Κωστόπουλος Θ.

Έτος έκδοσης: 2009

ISBN: 978-960-9400-01-5

Σελίδες: 400

Μέγεθος: 17 x 24

40,28€ 

Ασκήσεις - Θέματα Ατμοπαραγωγών και Θερμικών Εγκαταστάσεων

Συγγραφείς: Παπαγεωργίου Ν., Κακαράς Ε., Καρέλλας Σ., Παπαπαύλου Χ.

Έτος έκδοσης: 2007

ISBN: 978-960-7888-86-0

Σελίδες: 200

Μέγεθος: 17 x 24

 

 

15,90€ 

Γραμμική θεωρία ελαστικής ευστάθειας

Συγγραφέας: Κουνάδης Α. 

Έτος έκδοσης: 1997

Σελίδες: 238

Μέγεθος: 17 x 24

18,02€ 

Αυτοματισμός με προγραμματιζόμενους ελεγκτές

Συγγραφέας: Ρουμπής Σ.

Έτος έκδοσης: 1992

ISBN: 978-960-7346-00-9

Σελ.: 402

Μέγεθος: 17 x 24


 

21,20€ 

Με τα επιλεγμένα: