Πάνω Frame [668xX]
Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
 
Στατιστίκη Φυσική & Θερμοδυναμική

Συγγραφείς: Βέργαδος Ι.Δ., Ρεμεδιάκης Ι.,  Τριανταφυλλόπουλος Η.

Έτος έκδοσης: 2017

ISBN: 978-960-9400-61-9

Σελίδες: 608

Μέγεθος: 17 x 24

42,50€ 

Μελέτη πλοίου - Μεθοδολογία προμελέτης, τόμος Α'
  • Συγγραφέας: Παπανικολάου Α.
  • Έτος έκδοσης: 1994
  • ISBN: 978-960-7346-37-8
  • Σελίδες: 496
  • Μέγεθος: 17 x 24

 

34,98€ 

Ναυτικές μηχανές (Γενικά - Κινητήρες DIESEL)
  • Συγγραφέας : Ι. Ιωαννίδης
  • Έτος έκδοσης : 2009
  •  ISBN: 978-960-7888-92-1
  •  Σελ. : 262
  • Μέγεθος: 21 x 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33,92€ 

Με τα επιλεγμένα: