Πάνω Frame [668xX]
Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
 

Υδραυλικά και πνευματικά συστήματα

 

Τιμή Προϊόντος: 33,92€ 

Στο βιβλίο παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των υδραυλικών υγρών και οι μεταβολές τους με την θερμοκρασία, επεξηγείται ο τρόπος εκλογής του εργαζομένου μέσου με βάση τις απαιτήσεις και τους περιορισμούς του υδραυλικού κυκλώματος, και διερευνάται η επίδραση του περιεχομένου αέρα και η ελαστικότητα των λεπτότοιχων σωληνώσεων στη συμπιεστότητα και κατ΄επέκταση στην απόκριση του υδραυλικού συστήματος. Εξετάζονται τα εξαρτήματα ελέγχου και ρύθμισης των κυκλωμάτων και εξηγείται ο τρόπος λειτουργίας των βαλβίδων ελέγχου της πίεσης της κατεύθυνσης και της ροής των υδραυλικών υγρών. Αναλύονται οι αντλίες και οι υδραυλικοί επενεργητές που χρησιμοποιούνται στην μετατροπή μηχανικής - υδραυλικής ισχύος και αναφέρονται τα παρελκόμενα των υδραυλικών συστημάτων όπως δεξαμενές, φίλτρα, αποταμιευτές-συσσωρευτές κλπ. Εξετάζονται τα πνευματικά συστήματα και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται ο πεπιεσμένος αέρας στην παραγωγή έργου και στον έλεγχο άλλων κυκλωμάτων. Αναλύεται η λειτουργία του πνευματικού κυλίνδρου, εξηγείται ο τρόπος εκλογής του και υπολογίζεται η κατανάλωση του αέρα με αναφορά στα δεδομένα ASHRAE. Περιλαμβάνονται παραδείγματα, ασκήσεις, σύμβολα υδραυλικών και πνευματικών εξαρτημάτων, πίνακες με τεχνικά στοιχεία και εφαρμογές κυκλωμάτων.

Συγγραφέας: Κωστόπουλος Θ.

Έτος έκδοσης: 2009

ISBN: 978-960-7888-97-6

Σελίδες: 380

Μέγεθος: 17 x 24