Πάνω Frame [668xX]
Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
1 x Η πολιτική οικονομία της άμυνας στην μεταπολεμική Ελλάδα (πανόδε
1 x Ελαφρές μεταλλικές κατασκευές - Θεωρία και εφαρμογές
1 x Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία, μέρος Β'
1 x Εισαγωγή Στην Επιχειρησιακή Έρευνα, 4η
1 x Ελαφρές μεταλλικές κατασκευές - Μέθοδοι υπολογισμού
1 x Στατιστίκη Φυσική & Θερμοδυναμική
1 x Ανεμοκινητήρες
1 x Εισαγωγή στην ειδική θεωρία της σχετικότητας (του Einstein)
1 x Διάγνωση βλαβών και συντήρηση περιστρεφόμενων μηχανών
1 x Μαθηματική Ανάλυση ΙΙΙ (Εφαρμοσμένα Μαθηματικά)
1 x Ατμοπαραγωγοί Ι - Γενικές αρχές
1 x Ηλεκτρονικά Ισχύος, 4η έκδοση 2021
1 x Μελέτη πλοίου - Μεθοδολογία προμελέτης, τεύχος 2
1 x Μαθηματικές μέθοδοι Φυσικής ΙΙΙ, Θεωρία Ομάδων, μ. Β'
1 x Έλεγχος συστημάτων κίνησης
1 x Αρχές μεταφοράς θερμότητας και μάζης τ. ΙΙ
1 x Ηλεκτροχημεία
1 x Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα, 3η
1 x Αρχαιογνωσία των μετάλλων
784,79€