Πάνω Frame [668xX]
Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
1 x Ναυτικές μηχανές (Γενικά - Κινητήρες DIESEL)
1 x Στατιστική Φυσική
1 x Μελέτη πλοίου - Μεθοδολογία προμελέτης, τεύχος 1
1 x Στατιστίκη Φυσική & Θερμοδυναμική
1 x Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά, 2η έκδοση
1 x Εδαφικές ιδιότητες από επί τόπου δοκιμές
1 x Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα
1 x Η πολιτική οικονομία της άμυνας στην μεταπολεμική Ελλάδα
1 x Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία, μέρος Α'
1 x Μαθηματικές μέθοδοι Φυσικής ΙΙΙ, Θεωρία Ομάδων, μ. Β'
1 x Ηλεκτροχημεία
1 x Μελέτη πλοίου - Μεθοδολογία προμελέτης, τεύχος 2
1 x Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά, 2η έκδοση
1 x Ηλεκτρονικά Ισχύος, 2η έκδοση
1 x Κλασική Ηλεκτροδυναμική
1 x Εντροπία και ο δεύτερος νόμος της Θερμοδυναμικής
1 x Βιοϊατρική τεχνολογία και ειδικές νοσοκομειακές εγκαταστάσεις
1 x Νανοτεχνολογία και προηγμένα πολυμερικά υλικά
1 x Εδαφομηχανική και σεισμική μηχανική
1 x Εισαγωγή στις πιθανότητες
1 x Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα, 2η έκδοση
1 x Αριθμητικές μέθοδοι μερικών διαφορικών εξισώσεων
1 x Γεωμετρικός σχεδιασμός των οδών
1 x Ανεμοκινητήρες
1 x Διάγνωση βλαβών και συντήρηση περιστρεφόμενων μηχανών
1 x Λυμένες ασκήσεις Ηλεκτρονικών Ισχύος
1 x Αριθμητική ανάλυση των διαφορικών εξισώσεων
1 x Γέφυρες μεγάλων ανοιγμάτων και ειδικοί τύποι
1 x Σχεδιασμός των Θεμελιώσεων
1 x Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία, μέρος Β'
1 x Εισαγωγή στο σχεδιασμό κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με τη
1 x Νανοτεχνολογία και προηγμένα πολυμερικά υλικά
1 x Βασική φυσική, μέρος Α'
1 x Οι οικονομικές κρίσεις, η θεωρία του Χάους και η μοίρα του καπιτ
1 x Αριθμητική ανάλυση
1 x Ηλεκτρονικά Ισχύος, 2η έκδοση
1 x Ελαφρές μεταλλικές κατασκευές - Θεωρία και εφαρμογές
1 x Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά
1 x Λυμένες ασκήσεις στη μηχανική των ρευστών τ.ΙΙ
1 x Έλεγχος συστημάτων κίνησης
1 x Ελαφρές μεταλλικές κατασκευές - Μέθοδοι υπολογισμού
1 x Μηχανική επίπεδων ισοστατικών φορέων - Τυπολόγιο, μεθοδολογία
1 x Αλληλεπιδράσεις ακτινοβολιών και ύλης - Ασκήσεις
1 x Επιτομή πολιτικής οικονομίας
1 x Μελέτη πλοίου - Μεθοδολογία προμελέτης, τόμος Α'
1.709,35€