Πάνω Frame [668xX]
Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
1 x Κλασική Ηλεκτροδυναμική
2 x Ηλεκτρονικά Ισχύος, 4η έκδοση 2021
1 x ΕΣΥ Ο ΑΦΡΟΣ, ΕΓΩ Η ΑΚΤΗ
1 x Εισαγωγή Στην Επιχειρησιακή Έρευνα, 4η
1 x Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα, 3η
1 x Μαθηματικές μέθοδοι Φυσικής ΙΙΙ, Θεωρία Ομάδων, μ. Α'
1 x Γραμμική θεωρία ελαστικής ευστάθειας
1 x Κλασική Ηλεκτροδυναμική ΝΕΟ
1 x Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία, μέρος Α'
1 x Ανεμοκινητήρες
1 x Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά, 3η έκδοση
1 x Διάγνωση βλαβών και συντήρηση περιστρεφόμενων μηχανών
1 x Στατιστίκη Φυσική & Θερμοδυναμική
1 x Ατμοπαραγωγοί Ι - Γενικές αρχές
1 x Αρχές μεταφοράς θερμότητας και μάζης τ. ΙΙ
1 x Βούρλα - Τρούμπα: Μία περιήγηση στον χώρο του περιθωρίου και της
1 x Εισαγωγή στις πιθανότητες
1 x Εδαφομηχανική και σεισμική μηχανική
1 x Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα, 2η έκδοση
2 x Ηλεκτρονικά Ισχύος, 4η έκδοση 2021
1 x Μαθηματικές μέθοδοι Φυσικής ΙΙΙ, Θεωρία Ομάδων, μ. Β'
1 x Αριθμητικές μέθοδοι μερικών διαφορικών εξισώσεων
1 x Για λόγους τιμής
1 x Λυμένες ασκήσεις στη μηχανική των ρευστών τ.ΙΙ
1 x Ό,τι επέζησε απ'τη φωνή μας
1 x Γεωμετρικός σχεδιασμός των οδών
1 x Κλασσική Ηλεκτροδυναμική
1 x Αριθμητική ανάλυση των διαφορικών εξισώσεων
1 x Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία, μέρος Β'
1 x Ατμοπαραγωγοί ΙΙ - Εμβάθυνση
1 x Γέφυρες μεγάλων ανοιγμάτων και ειδικοί τύποι
1 x Στατιστικά μοντέλα παλινδρόμησης
1 x Εισαγωγή στο σχεδιασμό κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με τη
1 x Αριθμητική ανάλυση
1 x Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά, 3η έκδοση
1.634,68€