Πάνω Frame [668xX]
Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
1 x Αριθμητική ανάλυση
1 x Επιχειρησιακή Έρευνα - Θεωρία, αλγόριθμοι και εφαρμογές
2 x Ηλεκτρονικά Ισχύος, 4η έκδοση 2021
1 x Γεωμετρικός σχεδιασμός των οδών
1 x Νανοτεχνολογία και προηγμένα πολυμερικά υλικά
1 x Βασική φυσική, μέρος Α'
2 x Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά, 3η έκδοση
2 x Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά, 3η έκδοση
1 x Γέφυρες μεγάλων ανοιγμάτων και ειδικοί τύποι
1 x Εισαγωγή στο σχεδιασμό κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με τη
1 x Εισαγωγή στην αριθμητική ανάλυση με βιβλιοθήκη προγραμμάτων και
1 x Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία, μέρος Α'
1 x Μηχανική επίπεδων ισοστατικών φορέων - Τυπολόγιο, μεθοδολογία
2 x Μαμά, γιατί βρέχει;
1 x Αλληλεπιδράσεις ακτινοβολιών και ύλης - Ασκήσεις
1 x Ελαφρές μεταλλικές κατασκευές - Θεωρία και εφαρμογές
1 x Κλασική Ηλεκτροδυναμική
1 x Εισαγωγή Στην Επιχειρησιακή Έρευνα, 4η
1 x Ανεμοκινητήρες
1 x Ελαφρές μεταλλικές κατασκευές - Μέθοδοι υπολογισμού
1 x ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ, Σκίτσα γιά ἓναν ἀδικοχαμένο καιρό
1 x Ηλεκτρονικά Ισχύος, 4η έκδοση 2021
1 x Διάγνωση βλαβών και συντήρηση περιστρεφόμενων μηχανών
1 x Εισαγωγή Στην Επιχειρησιακή Έρευνα, 4η
1 x Βιοϊατρική τεχνολογία και ειδικές νοσοκομειακές εγκαταστάσεις
1 x Εισαγωγή στην ειδική θεωρία της σχετικότητας (του Einstein)
1 x Μαθηματικές μέθοδοι Φυσικής ΙΙΙ, Θεωρία Ομάδων, μ. Α'
1 x Ατμοπαραγωγοί Ι - Γενικές αρχές
1 x Ηλεκτρονικά Ισχύος, 3η έκδοση
1 x Κλασική Ηλεκτροδυναμική ΝΕΟ
1 x Αρχές μεταφοράς θερμότητας και μάζης τ. ΙΙ
1 x Διάβρωση και προστασία υλικών
1 x Αρχαιογνωσία των μετάλλων
1 x Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα, 3η
1 x Για μια αγκαλιά γίνονται όλα
1 x Εδαφικές ιδιότητες από επί τόπου δοκιμές
1 x Λυμένες ασκήσεις στη μηχανική των ρευστών τ.ΙΙ
1 x ΕΣΥ Ο ΑΦΡΟΣ, ΕΓΩ Η ΑΚΤΗ
1 x Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία, μέρος Β'
1 x Ατμοπαραγωγοί ΙΙ - Εμβάθυνση
1 x Γραμμική θεωρία ελαστικής ευστάθειας
1 x Μαθηματικές μέθοδοι Φυσικής ΙΙΙ, Θεωρία Ομάδων, μ. Β'
1 x Ηλεκτροχημεία
1 x Εισαγωγή στις πιθανότητες
1 x Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα, 2η έκδοση
1 x Έλεγχος συστημάτων κίνησης
2.078,71€