Πάνω Frame [668xX]
Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
 

Διάγνωση βλαβών και συντήρηση περιστρεφόμενων μηχανών

 

Τιμή Προϊόντος: 40,28€ 

Στο βιβλίο παρουσιάζονται τα διάφορα είδη συντήρησης στρεπτών μηχανών και αναλύονται οι βλάβες των μηχανολογικών εξαρτημάτων ενώ ταυτοποιούνται οι συχνότητες αναμονής τους δηλαδή εντοπίζεται στο φάσμα η συχνότητα στην οποία αναμένεται να συμβεί η βλάβη κάθε στοιχείου, δεδομένου ότι η μηχανή υποτονθορύζει την κατάσταση λειτουργίας της λόγω φορτίου και φθορών.  Γίνεται διάγνωση βλαβών σχετικά με την αζυγοσταθμία, την κακή ευθυγράμμιση, την χαλαρότητα και λοιπές βλάβες των επί μέρους εξαρτημάτων μετάδοσης κίνησης όπως έδρανα κυλίσεως - ρουλεμάν, οδοντωτοί τροχοί, τροχαλίες, αντλίες, ανεμιστήρες, ηλεκτρικοί κινητήρες, σύνδεσμοι κλπ. Ακολουθεί η συμπτωματολογία βλαβών όπου σε κάθε βλάβη αναφέρονται τα συμπτώματά της και δίδονται εξηγήσεις για τον τρόπο αντιμετώπισής της από το τμήμα συντήρησης. Δίδονται τα διαγράμματα των βλαβών και συχνοτήτων τους όπως αυτά χρησιμοποιούνται στη διεθνή βιβλιογραφία και στην τρέχουσα πρακτική εκπαίδευσης των τεχνικών.

Συγγραφέας: Κωστόπουλος Θ.

Έτος έκδοσης: 2009

ISBN: 978-960-9400-01-5

Σελίδες: 400

Μέγεθος: 17 x 24